Välkommen till Bobäcks skolas Hem och Skola förenings hemsida!

 

Hjälp oss att ordna det lilla extra och förgylla vardagen för ditt barn. Alla familjers bidrag behövs!

 

Föreningens verksamhet bekostas av medlemsavgiften och understöd.


Aktuellt under hösten 2018:

Hem och skola säljer julgranar
Hem och skola i Bobäck säljer KuusiSaarisets inhemska odlade julgranar. Priset för en gran av kvalitetsklass 1 är 45 € (2-2,5 meter). De beställda granarna levereras till Bobäcks skola och kan avhämtas därifrån mot uppvisat kvitto onsdag 20.12 på kvällen.

Beställ din julgran genom att fylla i den elektroniska blanketten senast 10.12.

Beställningen är bindande och bör betalas in på  Hem och skola i Bobäcks konto FI60 4055 3240 0010 40 senast 10.12. Skriv ditt namn i meddelandefältet.

 

13.12 Luciakaffe på skolan


Medlemsavgiften är 15 euro för 1 barn och 20 euro för 2 barn eller flera. 

Kontonummer : FI6040553240001040

Mottagare: Hem och skola i Bobäck r.f.

 


Kontakta oss gärna om ni har frågor eller idéer kring verksamheten.

Hem och skola i Bobäck r.f.

Styrelsen